Viziunea companiei

Viziunea companiei DENTAL RADIOLOGY este aceea de a presta servicii de înaltă calitate în vederea răspunderii solicitărilor clienţilor şi în a deveni un reper de profesionalism. Îşi doreşte să devină prima alegere în materie de servicii de stomatologie, oferite de o echipă de profesionişti.

Misiunea companiei

Misiunea companiei DENTAL RADIOLOGY este aceea de a cunoaşte în permanenţă cerinţele clienţilor pentru a oferi servicii (produse) de calitate. Misiunea societăţii este de a identifica şi de a soluţiona nevoile clienţilor prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitat.

 

Valorile companiei DENTAL RADIOLOGY sunt:

• Profesionalismul – o atitudine responsabilă, eficientă şi construită pe dezideratul încrederii faţă de toţi clienţii şi colaboratorii companiei;
• Atenţia pentru client – fiecare pacient este important pentru compania DENTAL RADIOLOGY şi este tratat în mod special. În cadrul companiei sunt prestate servicii de cea mai bună calitate astfel încât, clienţii acesteia să fie tot timpul cu zambetul pe buze;
• Integritate – În cadrul companiei DENTAL RADIOLOGY se acţionează corect şi etic în orice moment, iar pe termen lung se doreşte construirea unor relaţii bazate pe încredere. Pentru compania DENTAL RADIOLOGY este important să reuşească ceea ce şi-a propus şi ceea ce angajaţii, partenerii şi clienţii acesteia aşteaptă să “primească” de la aceasta;
• Respect – În cadrul companiei DENTAL RADIOLOGY este promovat respectul întrucât membrii acesteia îi tratează pe ceilalti aşa cum ar vrea ei să fie trataţi, îi acceptă pe cei care sunt diferiţi de ei, dar care au un caracter bun (simt înalt al moralităţii, integritate etc.). De asemenea, apreciază diversitatea de idei, opinii şi experienţe.
• Perseverenţa – În cadrul companiei DENTAL RADIOLOGY este promovată ideea potrivit căreia mereu se doreşte depăşirea limitelor. Garanţia calităţii serviciilor prestate rezultă din exigenţa membrilor companiei pentru lucrul bine făcut.

Despre proiect

Proiectul “Echiparea unui Laborator de Tehnică Dentară situat în Bârlad cu aparatură ultramodernă” a fost depus in cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Apel 2016
Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea poziţei pe piaţă a companiei DENTAL RADIOLOGY SRL, prin echiparea (dotarea) unui laborator de tehnică dentară.
Investiţia realizată ȋn cadrul proiectului “Echiparea unui Laborator de Tehnică Dentară situat în Bârlad cu aparatură ultramodernă” desfăşurat de către compania DENTAL RADIOLOGY SRL are ca domeniu de activitate protetica dentară ce presupune realizarea diverselor tipuri de dinţi artificiali/ lucrări protetice fixe dintr-o gama largă de materiale, de proteze scheletizate, de proteze elastice, de proteze acrilice precum şi alte tipuri de lucrări protetice, activitate ce aparţine codului CAEN 3250 Productia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice.
În sensul medicinei dentare, protetica tratează metodele de restaurare morfo-funcţională şi estetică a aparatului dento-maxilar (ADM) cu ajutorul unor proteze biocompatibile. Tipul structurilor restaurate determină delimitarea a două sub-domenii distincte: protetica dentară şi protetica maxilo-facială; prima abordează restaurarea arcadelor dento-alveolare, iar cea de-a doua protezarea altor structuri maxilo-faciale. La rândul său, protetica dentară este divizată didactic şi metodologic, în trei domenii: protetica dentară fixă, protezarea mobilizabilă a edentaţiilor parţiale şi protezarea mobilizabilă a edentaţiilor totale.
Ca urmare a implementării proiect, în cadrul companiei DENTAL RADIOLOGY pot fi realizate proteze dentare ce reprezintă piese rigide realizate de regulă în afara cavităţii bucale din diverse materiale (acrilat, compozit, metal, ceramică, zirconiu) şi care vor fi apoi ancorate în cavitatea bucală, refăcând integritatea şi functionalitatea arcadelor dentare precum şi a întregului aparat dento-maxilar. Pe lângă aspectul lor funcţional, cu ajutorul echipamentelor ce au fost achizitionate in cadrul proiectului, protezele realizate la nivelul companiei DENTAL RADIOLOGY vor reface cât mai anatomic şi cât mai natural trăsăturile zâmbetului şi aspectul plăcut.
Impactul proiectului se manifestă atât pe plan economic cât şi pe plan social. Rolul economic direct al proiectului este evidenţiat de faptul că, după implementarea acestuia, în perioada de operare precum şi după, proiectul va conduce la majorarea veniturilor companiei DENTAL RADIOLOGY şi implicit va determina o creştere a contribuţiei la bugetul local. De asemenea, realizarea acestui proiect are şi un rol social întrucât contribuie la crearea a 5 noi locuri de muncă conducând astfel, la reducerea şomajului. De asemenea, trebuie amintită contribuţia medicinei stomatologice şi implicit a proiectului la refacerea capacităţii funcţionale şi estetice a aparatului oro-dentar a pacienţilor, sprijinind astfel, integrarea psiho-socială a acestora şi contribuind la creşterea respectului de sine al pacienţilor.

Cu ajutorul celor 30 de echipamente /kit-uri achizitionate prin proiect se pot realiza urmatoarele tipuri de lucrari protetice:
• Lucrări protetice fixe din zirconiu
• Lucrări protetice fixe din ceramică presată
• Lucrări protetice fixe din ceramică pe zirconiu
• Lucrări protetice fixe metalo-ceramice
• Lucrări protetice fixe metalo-compozite
• Lucrări protetice fixe metalo-acrilice
• Lucrări protetice fixe din compozit
• Lucrări protetice fixe din acrilat
• Lucrări protetice pe implant
• Proteze scheletizate

Beneficiar

Compania DENTAL RADIOLOGY S.R.L este o societate care activează în domeniul sănătăţii umane, aceasta fiind înfiinţată în anul 2012 şi care, de la înfiinţare şi până în prezent, a oferit servicii performante de radiografie dentară digitală.
Managementul companiei a decis să investească permanent în tehnologii moderne în vederea realizării unor radiografii de o calitate exceptională, la standarde europene. Activităţile desfăşurate în cadrul acestui laborator de radiologie sunt complet integrate având ca scop eficientizarea tuturor proceselor (preluarea pacienţilor, realizarea radiografiilor, prelucrarea radiografiilor în format digital, imprimarea şi ambalarea acestora, facturarea şi livrarea precum şi serviciile postvânzare).
Pana in prezent, laboratorul de radiologie a reuşit să-şi tripleze numărul de pacienţi şi ce este mai important să-şi păstreze şi vechii pacienţi cu care a pornit la drum. In ultimii 5 ani laboratorul a fost modernizat, managementul companiei fiind atent la noile tendinţa apărute pe piaţa de specialitate, iar pacientul român s-a dovedit a fi receptiv la nou şi la calitate la fel ca şi ceilalţi pacienţi europeni.
De-a lungul timpului, managementul companiei s-a concentrat asupra introducerii unor tehnologii noi de radiologie dentară digitală fapt, ce a condus la diversificarea paletei de servicii oferite.
Principalele avantaje recunoscute la nivelul companiei de care beneficiază clienţii acesteia sunt:
• Calitatea deosebită a serviciilor – produselor rezultate (radiografiile);
• Costurile totale de mentenanţă sunt scăzute datorită noilor tehnologii fapt ce, conduce la practicarea unui preţ competitiv comparativ cu concurenţa;
• Grad de mecanizare şi informatizare ridicat ca urmare a introducerii progresului tehnic, cu consecinţe favorabile asupra productivităţii muncii.

Întrucat, in anul 2016, activitatea economică a companiei era limitată la serviciile de radiologie dentară, managementul companiei a decis faptul ca, depunere unui proiect ce propunea o activitate complementară activităţii curente şi anume realizarea de lucrări protetice este oportuna. Astfel, odată cu realizarea investiţiei, compania DENTAL RADIOLOGY dezvolta o nouă activitate, ceea ce a determinat accesarea un nou segment de piaţă, prin producerea de dispozitive de uz stomatologic, mai exact lucrări protetice fixe, mobile sau mobilizabile, pentru refacerea morfologiei dentare a pacienţilor trataţi în cadrul cabinetelor de medicină dentară. Astfel, tinde spre a putea să ofere pacienţilor servicii stomatologice integrate.

Detalii de Contact

Telefon Birou

0745.602.359

Adresa noastra

Bd. Republicii nr. 85, bl. B5, Parter, Barlad, jud. Vaslui

E-mail-ul nostru

contact@dental-tech.ro

Formular de contact

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României